news

ลูกค้าโปแลนด์ของเราเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราและเริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี

July 25, 2018

ลูกค้าโปแลนด์ของเราเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราและได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี

Zline เชื่อว่ากำลังการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งและคุณภาพของเครื่องจักรที่ยอดเยี่ยมจะนำมาซึ่งลูกค้า ไม่เพียง แต่คุณภาพ แต่ยังบริการหลังการขายทำให้ลูกค้าเลือกเราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของพวกเขา ดูว่าลูกค้าสามารถพิสูจน์ความแข็งแกร่งของ บริษัท ของเราได้ดีที่สุด

ไม่เพียง แต่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ แต่ยังเป็นเพื่อนกัน